top of page
Workspace

Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.
(Ludwig Wittgenstein)

Mgr. Tomáš Koptík

Individuální výuka německého jazyka

systematicky - důsledně - na míru

White on Transparent.png
Home

Váš učitel

Učitel německého jazyka od roku 2010

gymnaziální, vysokoškolská a individuální jazyková výuka

od r. 2021: Lucemburk

2019-2021: Rotterdam

2010-2019: Praha, Köln am Rhein

Studium

 - Němčina - Čeština (Bc.) - specializace: Učitelství německého jazyka

 - Germanistika (Mgr.)        - specializace: Germanistická lingvistika                                                                  Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Badatelské pobyty

Univerzita v Hamburku, Univerzita v Kolíně n. Rýnem, Leibnitzův Institut  německého jazyka v Mannheimu

 

Jazykové znalosti

čeština, němčina, nizozemština, angličtina

IMG_7878 signed not.jpg
Über mich
Unterricht
Student Psaní
O výuce

Nabídka zahrnuje individuální kurzy pro všechny úrovně, od začátečníků po pokročilé (A1-C2).

Výuka je systematická, důsledná a klade na studenta nároky. V případě potřeby mohou být hodiny vedeny v češtině, angličtině nebo nizozemštině.


Začátečníci a středně pokročilí (A1-B1) :

Lekce jsou koncipovány kontrastivně s mateřským nebo jiným výchozím jazykem (čeština, angličtina, nizozemština). Na přání studenta je samozřejmě možné vést hodiny pouze v němčině.

Důraz je kladen jednak na vštípení a automatizaci gramatických struktur, jednak na masivní rozšiřování slovní zásoby a pevných obratů - tzv. kolokací. Tím se student zbavuje nejistoty při mluvení a je rozvíjen jeho ústní projev. V této fázi je nutno počítat s větší domácí přípravou.


Vyšší úrovně (B2-C2) :

 

Pozornost se zaměřuje na chyby a nepřesné výrazy, které vznikají vlivem mateřského jazyka a kterých se student nevědomky a vytrvale dopouští („gramaticky často správně, ale nezní to německy“).

Mimo jiné se v této fázi dále rozšiřuje slovní zásoba a brousí jazykový styl k dokonalosti (správný a sofistikovaný ústní a písemný projev).


Nabízím také následující kurzy:

 

  • Přípravné kurzy na jazykové zkoušky až do nejvyšší úrovně (C2)

  • Výuka odborného jazyka v následujících oblastech:


- medicína / lékařská péče (pro studenty medicíny, lékaře a ošetřující personál)
- akademický jazyk / akademické psaní
- firemní komunikace / ekonomie
- gastronomie / cestovní ruch
- právnická němčina (pouze pro české rodilé mluvčí)

 

Všechny ceny a další podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání.

Online-výuka

Osobně:

 

Osobní lekce jsou v současné době možné v Lucembursku.

 

Online:


Zejména poslední měsíce ukázaly, že online školení a výuka mouhou být s kvalifikovaným soukromým učitelem velmi produktivní.


Učení se jazyku online (Skype, MS Teams, WhatsApp atd.) je flexibilní, efektivní a je plnohodnotným ekvivalentem osobních lekcí.


Výhody online výuky:

 

  • časově nezávislé učení na PC, mobilním telefonu nebo tabletu

  • lekce nezávislé na místě pobytu (Je zcela jedno, zda-li se právě nacházíte v Praze, Plzni, Amsterdamu, Curychu nebo na španělském venkově.)

Všechny ceny a další podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání.

tichý Desk
Online-Unterricht
Kontakt
Kontakt
  • Šedý LinkedIn Icon

(včetně doporučení)

        Těším se na Vaši zprávu!

Děkuji za zprávu!

bottom of page